Portfolio

  • Périne

    Beauty Salon Périne werd Instituut Périne. In een nieuw pand met een moderne en frisse uitstraling, dat vraagt ook om een nieuwe huisstijl.
    Rijk verzorgde het nieuwe logo en de daarbij behorende uitingen.
    Périne